Rozporządzenie RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 roku.

Przetwarzamy Twoje dane w celach opisanych w Polityce prywatności, aby m.in.:

 • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do twoich zainteresowań;
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług;
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest P.H.U. Lattari Eurosistemi – Lelio Lattari, z siedzibą w 05-501 Piaseczno, ul. M. Kopernika 7, adres e-mail: info@lattari.eu, tel. 517308650, NIP 1230909499, Regon: 140651861.
 2. Twoje dane osobowe, tj. imię nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty mailowej mogą zostać pozyskane za pomocą: strony internetowej, wysłania do nas korespondencji mailowej, papierowej lub na skutek bezpośredniego kontaktu telefonicznego.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań do jej zawarcia. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednej lub większej liczbie stosownie do określonych celów, w których została wyrażona zgoda, to jest w szczególności celów marketingowych (maile i telefony) i informacyjnych (newsletter), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit b , art. 6 ust.1lit c oraz art. 6 ust 1 lit f RODO).
 4. Pozyskane od Ciebie dobrowolnie podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami twoich danych mogą być przede wszystkim spółki i inne podmioty powiązane. Dane osobowe przekazane będą tylko w celu określonym w 3 i 4.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 6. Przysługuje ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do „bycia zapomnianym”.
 7. Z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją przysługuje ci prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny. Jesteś uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 8. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy.
 10. Podanie przez ciebie dane osobowe jest dobrowolne, a jeżeli zostały podane w celu zawarcia umowy, są warunkiem jej zawarcia.
 11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.