Sob, 07/08/2023 - 14:26 Przez mlattari
Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze zapewnia m.in. dofinansowanie do wymiany okien w budynkach mieszkalnych. W 2023 roku rządowa dotacja może wynosić nawet 100 proc. kosztów inwestycji. Wysokość dotacji zależy jednak od zakresu prac oraz dochodów inwestora.

Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość ubiegania się o rządowe dofinansowanie do wymiany okien. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Koalicję Termomodernizacji w styczniu 2023 roku, 56 proc. osób, które wymieniały okna w swoich domach w 2022 roku, nie miało świadomości istnienia dotacji na tego rodzaju inwestycje. Tylko 13 proc. inwestorów skorzystało z rządowego dofinansowania, podczas gdy 5 proc. otrzymało odmowę wsparcia, głównie z powodu zbyt wysokich dochodów.

Obecnie zainteresowanie programem Czyste Powietrze jest ogromne. Dla konkretnego przykładu ponad 7 tysięcy wniosków w programie Czyste Powietrze złożyli w tym roku mieszkańcy Podkarpacia!

Nowe, bardziej korzystne warunki dofinansowania w ramach rządkowego programu "Czyste Powietrze" obowiązują od początku 2023 roku. Z uwagi na aktualnie trudną sytuację geopolityczną i wysoki poziom inflacji, ceny w sektorze źródeł ciepła również wzrosły. Jak można ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu lub wymianę okien na nowe? Jakie wymogi powinny spełniać okna, aby zostały objęte programem? Wyjaśniamy!

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze po raz pierwszy został uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Jego głównym celem jest walka ze smogiem i redukcja liczby przestarzałych pieców, zwanych "kopciuchami", używanych do ogrzewania domów. Za realizację programu odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jaki jest cel programu Czyste Powietrze?

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych (wymiana okien, drzwi wejściowych, wymiana starego pieca itp.). Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację systemów grzewczych i zwiększenie efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych.

Czym jest efektywność energetyczna budynków mieszkalnych?

Efektywność energetyczna odnosi się do proporcji oszczędzonej energii w porównaniu do zużywanej (lub przewidywanego zużycia). Jest to strategia zarządzania energią w celu minimalizacji jej zużycia podczas procesów produkcyjnych, eksploatacji lub prowadzenia działalności.

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadzają nowe zmiany w programie "Czyste Powietrze", które mają zachęcić Polaków do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji i wymiany źródłeł ciepła w domach jednorodzinnych. Te zmiany obejmują wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie większe dofinansowanie oraz bardziej realistyczne koszty jednostkowe. 

Jak skorzystać z dofinansowania do wymiany okien w 2023 roku?

Czy wiesz, że teraz możesz wymienić okna w swoim domu, a w niektórych okolicznościach może to dla Ciebie nastąpić zupełnie za darmo? Aby w tym celu skorzystać z rządowego programu dofinansowania Czyste Powietrze, przede wszystkim musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego starszego niż 10 lat.

Dla kogo program Czyste Powietrze 2023?

Kto może zostać beneficjentem programu? Beneficjentami programu mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. W przypadku osób fizycznych, o dotację w ramach programu Czyste Powietrze mogą się ubiegać:

 • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego domu lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w takim domu, z osobną księgą wieczystą;
 • osoby fizyczne, których zarobki (dochód roczny) nie przekraczają kwoty 135 000 zł - w takim przypadku można się ubiegać o podstawowe dofinansowanie (część I programu);
 • osoby, których przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza (podwyższony poziom dofinansowania - II część programu):
  • 1 894 zł dla osób mieszkających wspólnie;
  • 2 651 zł dla osób mieszkających samotnie.
 • osoby których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka  gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, bądź kwoty 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (część III programu - najwyższy poziom dofinansowania);
 • osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. W takim przypadku można ubiegać się o najwyższy poziom dofinansowania (część III programu - najwyższy poziom dofinansowania).

Czy firma może skorzystać z rządowej dotacji w ramach programu Czyste Powietrze?

Wielu przedsiębiorców w Polsce prowadzi swoje działalności gospodarcze, zwłaszcza jednoosobowe, w domach jednorodzinnych. Ważne jest, że właściciele tych budynków nie są wykluczeni z możliwości skorzystania z programu, o ile nie więcej niż 30 proc. powierzchni użytkowej jest przeznaczone na cel biznesowy.

De facto dotacja Czyste Powietrze przeznaczona jest również dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dostępne są w tym przypadku 3 poziomy dofinansowania, w których występują odmienne kwoty dotacji:

 • podstawowe dofinansowanie, jeśli roczny dochód beneficjenta (ze wszystkich źródeł) nie przekracza 135 000 zł (część I programu);
 • podwyższone dofinansowanie, jeśli roczny przychód beneficjenta nie przekracza 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę (część II programu);
 • najwyższy poziom dofinansowania, jeśli roczny przychód beneficjenta nie przekracza 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę (część III programu).

Należy również zaznaczyć, iż w ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie nie tylko do wymiany okien, ale także do wymiany drzwi, czy bramy garażowej, pieca itp.

Dotacja na wymianą okien - Jakie normy powinny spełniać nowe okna?

Aby uzyskać dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu Czyste Powietrze, nowa stolarka okienna musi spełniać następujące normy, które na dodatek muszą być potwierdzone przez producenta okien:

 • przenikalność cieplna okien nie może przekraczać 0,9 W/(m²·K)
 • przenikalność cieplna drzwi wejściowych nie może przekraczać 1,3 W/(m²·K)

Ile wynosi maksymalna kwota dotacji?

Zgodnie z założeniami, program "Czyste Powietrze" w 2023 roku oferuje różne poziomy dofinansowania. Można otrzymać dotację do 66 000 zł dla podstawowego poziomu, 99 000 zł dla podwyższonego poziomu, a nawet 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Szczegółowe informacje zostały przedstawione tutaj: https://www.czystepowietrze.eu/wysokosc-dofinansowania

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dotację w ramach programu Czyste Powietrze można złożyć online (będzie Ci w tym celu potrzebny Profil Zaufany), lub tradycyjnie w Urzędzie. Zanim wypełnisz wniosek, koniecznie przeczytaj dokumentację programu. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Czy audyt energetyczny jest konieczny?

Jeśli planujesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, pamiętaj o zamówieniu audytu energetycznego. Jest to warunek konieczny do otrzymania wsparcia finansowego na kompleksową termomodernizację. W ramach programu Czyste Powietrze koszt audytu energetycznego budynku jest traktowany jako kwalifikowany i może być sfinansowany do kwoty 1 200 zł. Ważne jest, że przeprowadzenie audytu energetycznego jest obowiązkowe tylko w przypadku ubiegania się o rozszerzone formy dofinansowania. Jeśli jednak starasz się o inny wariant dotacji, audyt nie jest konieczny, choć nadal możesz go zlecić. Niezależnie od formy dofinansowania, program gwarantuje pokrycie kosztów audytu do 1 200 zł.

Ile kosztuje audyt energetyczny?

Z reguły koszt audytu energetycznego zaczyna się od 150/200 zł wzwyż (w przypadku mieszkań), 300/500 zł wzwyż (dla domów jednorodzinnych). Domy wielorodzinne, jak i budynki innego przeznaczenia, wyceniane są indywidualnie.

Czym jest efektywność energetyczna budynków mieszkalnych?

Efektywność energetyczna budynku odnosi się do jego zdolności do zapewnienia komfortu użytkownikom przy minimalnym zużyciu energii. Ocena efektywności energetycznej obejmuje analizę różnych właściwości budynku, takich jak izolacja termiczna ścian i efektywność instalacji. Wyniki tej oceny są prezentowane w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, które zawiera informacje i wskaźniki dotyczące całkowitego zapotrzebowania budynku na energię.

Dofinansowanie Czyste Powietrze 2023 - Częste pytania i odpowiedzi

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania, 99 tyś. zł dla podwyższonego poziomu, oraz 135 tyś. zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania.

Kto może zostać beneficjentem programu Czyste Powietrze?

Beneficjentami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa - w obu przypadkach konieczne jest spełnienie określonych w programie warunków.

Kto nie kwalifikuje się do otrzymania dotacji z programu Czyste Powietrze?

O dofinansowanie mogą ubiegać się posiadacze lub współwłaściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań wydzielonych w tego typu budynkach. Ważne jest, że od 15.05.2020 właściciele nowo budowanych domów oraz lokali sezonowych, na przykład domków letniskowych, nie są uprawnieni do otrzymania środków finansowych z tego programu.

Ważna uwaga

Podane w niniejszym artykule informacje mają charakter ogólny i mogą być niekompletne, a także nieaktualne. Aby zapoznać się z programem Czyste Powietrze należy przejść na stronę  https://czystepowietrze.gov.pl/